Vi sees… Halvdistanse triathlon søndag 18.juni 2017

Informasjon om svømmetrase, sykkelløypa og løpetrase.

Løpet starter kl. 08.40

Svømmetrasen starter på Surka båthavn på Vallø.

Det er 1900m svømming, open water.

Sykkelløypa, T1, Surka båthavn. Det er 90 km sykkel.

Løypeprofil sykkel halvdistanse. Tre ruter er 50 m oh. Høyeste punkt er 75m oh
Løypeprofil sykkel halvdistanse. Tre ruter er 50 m oh. Høyeste punkt er 75m oh

Starter i Surka båthavn, og ut til høyre på Nedre Bogenvei. Deretter til venstre, inn på vei 115.

Opp til rundkjøringa på Olsrød, der tas det til venstre. Rett gjennom lyskrysset, Presterød, husk at trafikkreglene gjelder. Er nå på RV311. Ned bakken, så er du på Kilen, skal rett gjennom to rundkjøringer og til høyre i den tredje. Nå er du i Halfdan Wilhelmsens Alle. I Heimdalkrysset, rundkjøring, tar til venstre, er nå i Slagenveien.  På toppen av bakken i Slagenveien tar du inn til venstre i Larviksgata, følger denne til du kommer til Wilhelm Wilhelmsens vei (4. krysset)

Så forbi Tønsberg Svømmehall, så til venstre. Du er nå i Stoltenbergs gate, RV325. Sykle rett gjennom Mamut krysset, er nå på RV308. Husk at trafikkreglene gjelder her også. Videre over Kanalbrua, rett over 1.rundkjøring på Nøtterøy.  Her går veien videre mot Borgheim.

Rett fram og videre til Kjøpmannskjær, over Vrengenbrua, med vending på VERDENS ENDE. På vei tilbake, skal det tas til høyre mot Ormelet, videre ned til Sandøsund, vending på Sandøsund brygge.  På vei tilbake, mot BORGHEIM, og Tønsberg Sentrum igjen.

Inn til Tønsberg sentrum, rett over Mamut krysset, Stoltenbergs gate, RV 325. Rett gjennom Hvalen krysset, inn i Farmannsveien.

Nå kommer det 5 rundkjøringer.

1.rundkjøring til høyre, 2.rundkjøring til høyre ut på Jarlsberglinna, RV308, rett gjennom 3. og 4. rundkjøring. Til høyre i 5. rundkjøring, og ut på RV 650, Nå er det syklet 74 km. Løypa går videre, på Undrums veien, mot TVEITEN Trafostasjon, hvor det er vending.

Tilbake skal det tas inn i til venstre, Barkåkerveien, RV 540. Så over jernbanen, opp til Hortensveien. Videre mot Tønsberg Messeområde og inn på Maier Arena, T2. T2 vil ligge på østsida av Maier Arena. Mellom Maier Arena og Messehall A.

Løpetrase. Er på 21,1km

Løpeløypa går fra T2, forbi MESSEHUSET, og runder dette, og opp igjen til Maier Arena. Nå løper du på vestsiden av Maier Arena. Så ut fra Tønsberg Messeområde, til venstre og langs sykkelstien, UNDERGGANGEN VED KJELLE, så videre mot UNDERGANGEN FØR BARKÅKER.  Krysse RV117, under Hortensveien RV325, opp til krysset Robergveien/Hortensveien, her er det ca. 1 km til VENDING. Så tilbake. Under Hortensveien, følge grusvei, ca. 1100m. Så til høyre, inn på skogsti, ca. 600m, så til høyre inn på skoleområde, og asfaltert sykkelsti.  Forbi og langs Tredjedammen, under Hortensveien, og langs Andredammen, opp til MESSEHUSET, videre opp til Maier Arena, og ut på sykkelstien mot Barkåker, for siste sløyfe.

Da er det mot UNDERGANGEN VED KJELLE, så videre mot UNDERGANGEN VED BARKÅKER. Her er det ca. 150 m til vending.         Så tilbake. Under Hortensveien, følge grusvei, ca. 1100m. Så til høyre, inn på skogsti, ca. 600m, så til høyre inn på skoleområde, og asfaltert sykkelsti.  Forbi og langs Tredjedammen, under Hortensveien, og langs Andredammen, opp  til mål ved MESSEHUSET.

Det vil være matstasjoner både i sykkel-  og løpetrasen. Det er ikke lov med følgebil, eller, på noen måte, motta hjelp fra utenforstående, underveis i løypa.

UTHEVET TEKST: Matstasjoner.